cmini.jpg cmini2.jpg javamini.jpg cpp_mini.png

Välkommen till Taifun Education!

Vi utvecklar läromedel inom programmering och systemutveckling. Fem böcker lär ut ämnet med hjälp av världens mest populära programme-
ringsspråk C#Java och C++ som pga sin logiska klarhet och enkelhet
är lätt att lära sig. C# omfattar tre böcker: del 1, 1+ del 2.

Alla böcker är pedagogiska steg för steg-introduktioner som förmedlar läsaren tankesättet att programmera, oberoende av språk. De följer Skolverkets kursplan GY 2011.

Programmering 1+ med C#

Nyheter

Koda matte med Python

Programmering i matematik

En enkel, pedagogisk lärobok som kompletterar matematik- undervisningen med inslag av programmering. Den vägleder både lärare och elever genom att kombinera teori med praktiska övnin- gar och fullständiga lösningar. Boken presenterar ett pedagogiskt koncept om hur programmering kan integreras i kurserna Matematik åk 7-9 och Matematik 1 (a,b,c). Ett övningshäfte för elever med lektionsupplägg planeras till hösten 2019.

Ladda ner gratis smakprov från:        www.kodamatte.se

Programmering 1+ med C#

Som ett digitalt komplement till boken har det lagts till i appen Mattekollen en programme- ringsdel som förutom quizfrågor innehåller bokens övningar samt en utvecklingsmiljö för Python där du kan testa dina programmeringskunskaper utan att behöva installera Python på datorn.

Appen Mattekollen                                                     www.mattekollen.se

Med Mattekollen kan du träna matte roligare, snabbare och lättare när du vill och var du vill. Ladda ner appen som är skapad för dig som har missat vad som gicks igenom på lek- tionen, för att få ett förspång eller för att plugga inför nationella proven och högskoleprovet. Mattekollen finns nu till Iphone och Android samt som webbapp:

Webbapp (Beta)  Download on the App Store  Get it on Google Play

 

Några skäl att välja böckerna ovan som kurslitteratur:   

 • Pedagogiska – väl strukturerade – på svenska.
 • På hög teknisk nivå, ändå lättförståeliga – en sällan skådad kombination.
 • Följer en röd tråd och tillämpar ett pedagogiskt helhetskoncept.
 • Learning by doing – teaching by example.
 • Koncentrerar sig på det som är mest relevant.
 • Lär ut all teori med praktiska, körbara programexempel.
 • Tillämpar enkelhet och klarhet för att visa idén och tanken bakom koden.
 • Följer GY11, men innehåller även en del smått och gott från datalogin och logiken.
 • Detaljerade anvisningar för installation och konfiguration av gratis programvara.
 • Uppdateras kontinuerligt med den senaste versionens programvara.
 • Innehåller övningar, projektuppgifter och fullständiga lösningsförslag till alla övningar.

Genom att ladda ner smakprov på olika delar av böckerna kan du få en uppfattning om böckernas innehåll och pedagogiska koncept.
Vi tillämpar denna policy istället för att skicka ut gratis referensexemplar.

Maila eller ring för rabatterade priser för en klassuppsättning.